Thom Hoofwijk Fonds

 
line decor
  
line decor
  
 


 

ANBI gegevens

- Naam: Thom Hoofwijk Fonds

- RSIN Nr.: 85 10 04 027

- Bestuurssamenstelling

  1. Wim Suilen - Voorzitter
  2. Lei Janssens - Secretaris
  3. Aschwin Kwak - Penningmeester
  4. Marjolein Hoofwijk - Lid
  5. Peter de Boer - Adviseur

- Beloningsbeleid

  • Bestuursleden en behandelaars krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of loon. Behandelaars en administrateur ontvangen een vaste vergoeding voor telefoon- en administratiekosten per jaar.

- Verslag uitgeoefende activiteiten: (Klik op deze link voor download in PDF )

- Financiële verantwoording: (Wordt op verzoek toegezonden )